Over ons

Mededelingen / informatie:

Nieuwe leden zijn natuurlijk hartelijk welkom. Ze mogen vrijblijvend een dinsdagmiddag komen.
Neem
dus gerust iemand uit uw buurt, familie of kennissenkring mee die interesse heeft in onze gezellige middagen.
Als nieuw lid ontvangt u ook het magazine
ONS” en kunt u o.a. hulp krijgen bij het invullen van uw belastingformulieren.
Mochten er van onze leden langdurig of ernstige zieken bij u bekend zijn, meld dit dan aan een bestuurslid zodat wij aandacht aan hem/haar kunnen schenken.
Gaat u verhuizen, geef dan tijdig uw nieuwe adres door, mede voor de bezorging van het magazine “Ons”. Tel.06.12151438
 Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan kan dat voor 1 december 2024.
Als we u afgemeld hebben vervalt meteen ook de automatische incasso.
Dat hoeft u dan dus niet meer 
met uw bank te regelen.

Rabo Club Support Actie. We proberen jaarlijks mee te doen aan de Rabo actie voor een extra bijdrage in onze kas, zodat we weer wat extra’s kunnen doen voor onze leden.
In 2023 kregen we € 287,31 uit deze actie
Leden van de Rabobank kunnen hun stem hiervoor uitbrengen.
Je bent als klant van de Rabobank niet 
automatisch lid, je moet je hiervoor eerst aanmelden bij de Rabobank. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Let extra op: de jaarvergadering en de Kerstmiddag

beginnen om 14.00 uur !!!