Geschiedenis

Welkom bij de Seniorenvereniging Groenlo

Een stukje geschiedenis

Opgericht binnen de Kerkelijke Gemeente Groenlo

De vereniging is op 27 januari 1965 opgericht nadat zich ongeveer 200 bejaarden spontaan hadden opgegeven voor een gezellige middag op 15 december 1964 die door een tiental bejaarden o.l.v. de heer Rouw van het S.C.C. was georganiseerd.

Als naam werd gekozen voor Bejaardenvereniging Groenlo.

De eerste bestuursverdeling verliep vlot, en was als volgt samen gesteld:

Voorzitter. dhr. Huis in ’t Veld vice voorzitter. dhr. Hilferink

Secretaris. dhr. P. de Visser 2e secretaris. dhr. Koenderinck

Penningmeester. dhr. J. Huitink 2e penningmeester. dhr. J. Roerdink

En als bestuursleden. Mej. Bennink en de Heren: Koenders, Maassen, G. Huitink en te Plate

De activiteiten die georganiseerd werden waren o.a. kaarten, sjoelen, dammen, schaken, bingo en rookwedstrijden.

Ook werden er middagen verzorgd door plaatselijke en regionale zang, muziek en toneelverenigingen.

Vanaf februari 1966 was er ook de Carnavalsmiddag voor de bejaarden waarbij de Stads Prins en Adjudant met hun gevolg de middag kwamen opluisteren. Vele jaren kennen wij ook een Senioren Prins en Adjudante .

Op 10 september 1976 werd de naam veranderd in Seniorenvereniging Groenlo omdat er steeds meer vraag kwam van alleen staande senioren die jonger waren dan 65 jaar.

Vele jaren was er een uitwisseling met de Bejaardenvereniging uit Dulmen en de bejaarden uit Ellewick .(Duitsland).

Het leden aantal is ook nu nog steeds rond de 220 tot 240 .